English Path: Home / Landenlijst / Vallende Stenen wereldwijd / Stenen uit Chili

Vallende Stenen gevonden in Chili

Atacama, 1993

Iquique, 1993
Atacama, 1993
In de meeste landen uit Zuid- en Midden-Amerika zien we overwegend Vallende Stenen borden met een auto er op (bv. Mexico, Guatemala, Ecuador, en meer). In veel van die landen komen ook borden zonder auto voor, maar nooit zo talrijk als hier, in Chili. Dat is opmerkelijk.

Merk op dat de borden zonder wagen altijd korte streepjes hebben tussen de keien. Iets wat Chili gemeen heeft met Peru.

Die streepjes, die een snelle val suggere­ren, verdienen onze aandacht. Ze kunnen min of meer gelijkmatig verspreid zijn tussen de stenen; het kan lijken of elke steen een staartje draagt; het kunnen kleine driehoekjes zijn; er is een wijde waaier aan formaten.

Let tenslotte ook even op de rotswand.

Atacama, 1993
Arica-Lauca, 1993
Torres del Paine, 10.III.2012; foto O. Dochy

Lake Pehoe, Torres del Paine, VIII.1996
Torres del Paine, 10.III.2012; foto O. Dochy
Torres del Paine, 10.III.2012; foto O. Dochy

Path: Home / Landenlijst / Vallende Stenen wereldwijd / Stenen uit Chili
e-mail: 
Meer verkeerstekens uit Chili: Mannen aan het Werk - Overstekende Kinderen