English Path: Home / Landenlijst / Vallende Stenen wereldwijd / in Sardinië

Vallende Stenen uit Sardinië

Westkust, 26.IX.2014; foto H. De Meyer
Geen spoor van enige eigenheid: alle verkeerstekens op Sardinië komen recht uit moederland Italië.
Path: Home / Landenlijst / Vallende Stenen / Stenen uit Sardinië
e-mail: 
Meer borden uit Sardinië: Mannen aan het werk - Overstekende Kinderen
Verkeerstekens uit Italië: Wegenwerkers - Overstekende kinderen - Vallende stenen