English Path: Home / Landenlijst / Wegenwerkers / in de Filipijnen

Wegenwerkers op de Filipijnen

22.VIII.2012; foto H. Parmentier
Fort Bonifacio, Manilla, III.2003; foto S. Snoeck
Verkeerstekens van de Filipijnen zijn interessant wegens de ver­schillende invloeden. De ruitvorm van het bord en de man zelf komen uit Amerika, maar hier hangt zijn hoofd nog vast. (Zie U.S.A.). De hoop heeft dezelfde onwaarschijnlijke vorm als in Hawaii, op de kleine uit­snit na onderaan. De rode rand, tenslotte, is typisch Europees. Ameri­kaanse tekens vertonen als regel een dunne zwarte randlijn.
Hoop uit Hawaii

Fort Bonifacio, Manilla, III.2005; foto S. Snoeck
Dit is één van de weinige tekeningen met een werk­tuig dat geen spade of schop is. (Bekijk het houweel in Turkije).

Maar het kan beter; toch tenminste met de man. Een onbekende vond dat duidelijk ook. (Hij was ook in Spanje).

Een drilboor met één hand bedienen lijkt me niet bij­zonder snugger: lees Bartolomeo's Goede Raad. Het lijkt me overigens ook niet het beste werktuig om een hoop aan te vallen.

Path: Home / Landenlijst / Wegenwerkers in detail / in de Filipijnen
e-mail: 
Meer borden van de Filipijnen: Overstekende kinderen - Vallende Stenen