English Path: Home / Landenlijst / Overstekende kinderen / in zuidelijk Afrika

Overstekende kinderen in Zuidelijk Afrika

Namibië Botswana en Zuid-Afrika Zimbabwe
Swakopmund (1995) Verschillende plaatsen (1994) nabij Victoria Falls (1994)
Zimbabwe valt op doordat het meisje haar broer van de weg af houdt. In andere landen sleept ze hem er eerder op. Het toont aan dat Frankrijk en Spanje vroeger gelijk hadden toen ze besloten om de jongen het meisje te laten leiden en niet omgekeerd. De grootste persoon stuurt de kleine: zo is het gewoonlijk. Maar hier in zuidelijk Afrika is het meisje de baas. Het verschijnsel hangt niet samen met een bepaald ontwerp (van een bepaalde tekenaar) want in Zimbabwe, met een andere tekening, zien we precies hetzelfde. Ha!, dan moet het maar gebaseerd zijn om een matriarchale maatschappij. Vondsten uit Finland, Groot-Brittannië, Egypte en IJsland wijzen evenwel op een Britse design groep met hetzelfde kenmerk. Dit vraagt om nader onderzoek.
Path: Home / Landenlijst / Overstekende Kinderen / in Zuidelijk Afrika
e-mail: 
Borden uit Botswana: Mannen aan het werk - Overstekende Kinderen
Borden uit Namibië: Mannen aan het werk - Vallende Stenen
Borden uit Zuid-Afrika: Mannen aan het werk - Overstekende Kinderen - Vallende Stenen
Borden uit Zimbabwe: Mannen aan het werk - Overstekende Kinderen - Vallende Stenen