English Path: Home / Start jouw eigen verzameling / Voordelen van een verzameling
Verkeerstekens: Beter af met een verzameling

Verkeerstekens verzamelen is waarschijnlijk de enige hobby die niet interfereert met familiale verplichtingen of met de verknochtheid aan je baas.
Weet je nog hoe iedereen wegdook toen die zakenreis naar Bolivië, Tibet of Gabon ter sprake kwam? Dat is nu gedaan. Elke zakentrip is een gouden kans om de verzameling uit te breiden. Zonder kost. De firma betaalt! Sommige collega's beginnen je plots te waarderen.
Toch voorzichtig blijven: een zwak protest af en toe smoort sluimerend wantrouwen.

En dan die vreselijke zondagnamiddag. Je grijpt net naar je sigarenbandjes en daar staat je echtgenote. Of we nu eindelijk Tante Willy eens zullen bezoeken? Vanaf nu, met die nieuwe collectie, geniet ze vertederd van je vernieuwd enthousiasme voor Willy en de immer afwisselende rit er naar toe.

Verkeerstekens verzamelen lost spanningen op en verhoogt het zelfvertrouwen.
In onze moderne maatschappij moet je een winner zijn. De tweede is een looser.
Maar nu kan het. JIJ kan die winner zijn! Hier is je kans. Een goed overwogen keuze volstaat om een gewaardeerde expert te zijn in, zeg maar, loslopend vee in Namibië. Smaak het zoete gevoel van de beste collectie over dat onderwerp.

De tragiek van veel verzamelingen is dat ze zelden kompleet zijn. Sommigen krijgen er een gefrustreerde maagzweer van. De meeste collecties kennen ook de tragiek van het kompleet zijn. Er is geen enkele palearctische vlindersoort, of hij zit in de kast. Mooi. En nu? Je kan weinig meer doen dan toekijken hoe museumkevertjes er óók van genieten. Een verzameling verkeerstekens lijdt aan geen van beide kwalen. Je kan immers nooit weten of, en wat er nog ontbreekt. Dat is weer een zorg minder.

Anders dan bij de meeste collecties, is de waarde van een verzameling verkeerstekens absoluut onschatbaar. Ze is waardeloos. Je kan ze niet kopen, noch verkopen. Een hobby waar het familiebudget buiten gevaar blijft.

Verkeerstekens verzamelen verhoogt de veiligheid op de weg.
Lange ritten zijn gevaarlijk doordat passagiers en chauffeur half wegdommelen en zo het voertuig bijna aan zichzelf overlaten. Het is ook een heel bekende uitdaging om kinderen kalm te houden na het eerste half uur onderweg. Na die tijd besteden ouders doorgaans meer aandacht aan die enerverende kweek dan aan het verkeer.

Ik weet dat een wagen met ten minste één verzamelaar aan boord nooit wegdoezelt. Iedereen speurt langs de weg en een prettige spanning rijst bij elke verdachte stip in de verte. De discussies houden de sfeer aangenaam licht. Vermits het onderwerp niet over geld of politiek gaat, kunnen ook de kinderen meedoen. Ik zie zo'n wagen niet snel een wegwijzer of een voorrangsteken missen.

    Bonus:
  • Kinderen zullen spelenderwijs belangrijke verkeerstekens leren kennen.
  • Iedereen leert scherper waarnemen.

Ik verzamel verkeerstekens wint het van Heb je een vuurtje?
Vergeet de klassieke openers over het weer, de tv, of een vuurtje. 'Ik verzamel verkeerstekens' is de beste aanpak om de aandacht te winnen. Als je pas begonnen bent, kan je het ook minder rechtstreeks proberen: 'Zag je die werkman? Ik geloof dat dit nieuwe borden zijn, niet?' De directe benadering blijft echter superieur.

Ik geef toe dat sommige personen wat verrast reageren op deze openingszin: vraag-ogen en wellicht ook twijfel over je mentale stabiliteit. Gebruik dit in je voordeel (tijdens vergaderingen bijvoorbeeld). In andere gevallen blijkt dat de meeste mensen zich graag laten meeslepen in een enthousiaste uitleg.

NIET DOEN: de verzameling ter sprake brengen tijdens job interviews. Een winner houdt zich hier op de vlakte.

Vorig deel: Goed voorbereid is half gewonnenVolgend deel: Suggesties voor beginner en expert.

Path: Home / Start jouw eigen verzameling / Beter af met een verzameling
e-mail: