English Path: Home / Landenlijst / Wegenwerken wereldwijd / in Taiwan

Mannen aan het Werk gevonden in Taiwan

Chia-yi, ix.2003;
foto D. Hodges
 

Vreemd genoeg volgen de borden voor wegenwerken in Taiwan de vorm– en kleurenkeuze van de V.S.A. En dat terwijl de meeste borden nochtans Europees zijn.

Mannen aan het Werk tekens suggereren verkeerdelijk dat Taiwan een eiland is waar men links rijdt. (Wegenwerkers kijken altijd van het verkeer weg, zie Groot-Brittannië). De Overstekende Kinderen daarentegen passen, zoals verwacht, wel bij rechts rijdend verkeer.

Het inlands hoofddeksel is een goede zaak. Beide vondsten verschillen in vele details, maar let toch vooral op de plaats waar de schop in de hoop geplant wordt.

Hsinchu, 16.ix.2003;
foto D. Hodges
Fenggang, 02.iii.2020;
foto Baeten & De Dier
Tussen het eerste en het recentse bezoek van teamleden aan het eiland moeten de richtlijnen voor het aanbevolen beschermend hoofddeksel aangepast zijn. Wegenwerkers zijn nu uitgerust met een helm met afgeronde bovenkant. Iemand moet ingezien hebben dat bij een helm met een punt een voorwerp dat er op inslaat vast kan blijven zitten: dat vormt een extra gevaar voor de werklui. Een ronde top vermijdt dat risico.

Let ook op de vreemde vorm van de hoop in het verkeersteken uit Taipei.

Taipei, 22.ii.2020;
foto Baeten & De Dier
Path: Home / Landenlijst / Wegenwerkers wereldwijd / in Taiwan
e-mail: 
Meer verkeerstekens uit Taiwan: Overstekende Kinderen - Vallende Stenen borden