English Path: Home / Landenlijst / Mannen aan het werk wereldwijd / in Madagaskar

Wegwerkzaamheden in Madagaskar

Ambositra, ix.1998

Borden voor Mannen aan het Werk in Madagaskar vertonen een rijk palet aan variaties op een vermoedelijk Frans thema: het oude bord van weleer met twee hopen en een echte persoon (zie Frankrijk).
Slechts enkele zien er uit of ze in een fabriek gemaakt zijn. Vele zijn uit de hand geschilderd op gerecycleerd materiaal of zelfs op een ondergrond van aan elkaar gelijmde plankjes.
Veel Overstekende Kinderen zijn een gift door een of andere organisatie, maar dat gebeurt nooit voor Wegwerkers.

Toliara, ix.1993
Antananarivo, ix.1998
Ambohimahasoa, ix.1998

JIRAMA is de electriciteits- en watermaatschappij van de Malagassische staat. Jirama werd gevormd in 1975.

ix.1993
Ambohimahasoa, ix.1998

Antananarivo, ix.1998
Antsirabe, ix.1998
ix.1993

Ambositra, 28.viii.2015; foto M. Tailly
De grootste groep van de oude borden toont twee hopen en een man zonder hoofddeksel.

Minder algemeen aangetroffen is de groep met slechts éŕn hoop. Op de oudere exemplaren draagt de man een pet; op de nieuwe invoer werkt hij bloothoofds.

Het is niet duidelijk waarom de kerel van Antananarivo op spietjes staat. De man van Antsirabe bengelt aan de steel van zijn spade. We hadden iets gelijk­aardigs in Spitsbergen en veronderstelden toen dat de spade plots vast gevroren moest zijn. Maar hier? Zou het?

De laatste twee borden zijn moderne ontwerpen en invoer van elders. De voorlaatste is het meest algemene teken in Frankrijk en stond bij een werf voor een nieuw Centre de Sécurité Routière gesponsored door de Wereld­bank. Er was dus geld om eens iets nieuws te kopen.

Het laatste exemplaar hoort bij een groep aanwezig in de landen rond de Middellandse Zee (Frankrijk exclusief!). Dit ontwerp wordt bijna nooit gezien buiten zijn oorspronkelijk gebied (Zie introductie van de Mediterrane Wegenwerker.)

Path: Home / Landenlijst / Mannen aan het werk wereldwijd / gevonden in Madagaskar
e-mail: 
Meer verkeerstekens uit Madagaskar: Overstekende Kinderen / Vallende Stenen