English

Wegenwerkers in Alaska

Denali N.P., VII.2004; foto Baeten & De Dier
Hier verspil ik niet veel woorden aan. We hebben hem van de aaneengesloten V.S.A., uit Hawaii, zelfs van Ascension Eiland en ik vind hem nog steeds niets.

Scherpe waarnemers zullen zien dat onze man vergezeld wordt door een ander wezen dat zich vaak beweegt in hetzelfde habitat: de verkeerskegel. Wist je dat er een vereniging is die ijvert voor hun bescherming? De Traffic Cone Preservation Society ? (Hopelijk blijft dit on-line.)


Path: Home / Landenlijst / Wegenwerkers / Wegenwerkers in Alaska  e-mail:  
Meer borden uit Alaska: Overstekende kinderen