English

Overstekende kinderen in Nigeria

Ife, 1990; foto N. Heerink
Off Topic!, ik voel de e-mails al komen. Maar dit is zo'n enig bord dat ik voor één keer graag de gebruikelijke voorwaarden en procedures vergeet. Vrijheid. Heerlijk. En het is per slot van rekening nog altijd een verwant bord, niet?

Een sterke Britse invloed zou mij niet verbaasd hebben. Het land werd jarenlang door de Queen bestuurd. En toch vinden we een prachtig bord dat aangepast is aan de toestand ter plaatse.

We herkennen:

  • lokale klederdracht
  • kleurenschema uit de Nieuwe-Wereld (zwart op geel)
  • driehoekige vorm uit de Oude-Wereld
Een bord net zo divers als de bevolking.

Ife is een heilige plaats voor de Yoruba. Ife is de bron van waaruit de mensheid de wereld introk. Alhoewel deze site niet over oversteekplaatsen handelt, hebben we toch nog een ander mooi exemplaar on line. Je vindt het in Birma.

Path: Home / Landenlijst / Overstekende kinderen / Kinderen in Nigeria  e-mail: