English Path: Home / Landenlijst / Overstekende Kinderen / Overstekende Kinderen in Curaçao

Overstekende Kinderen in Curaçao

Jan Thiel, 10.IV.2014; foto S. De Saeger

Jan Thiel, 10.IV.2014;
foto S. De Saeger
Op basis van Curaçao's recent verleden had ik een Nederlands —of toch ten minste door Nederland geïnspireerd— ontwerp verwacht, gelijkend op wat we in Sint Eustatius zagen.

Het bord dat we hier hebben behoort echter duidelijk tot de Mediterrane groep van verkeerstekens (zie Malta voor een overzicht van het type).

Portugal
Ze rennen zonder boekentassen (†) en daardoor lijken ze nog het best op de Portugese variant.
Merk op dat het meisje hier nog haar heeft; ze is kaal in Portugal.

† Zou het kunnen dat in geen van beide landen kinderen huiswerk krijgen?

Path: Home / Landenlijst / Overstekende Kinderen / uit Curaçao
e-mail: