English

Wegenwerkers in de Westelijke Sahara

28.XII.2010; foto F. Tjollyn

Het was november 1975 toen koning Hassan zijn volk het startsein gaf voor een massale Groene Mars. De Westelijke Sahara was toen bestuurd door Spanje, maar Franco had op dat moment andere katten te geselen en de strijdkrachten kwamen niet tussen. Niet veel later had Marokko het grootste deel van de Westelijke Sahara ingenomen. De rest volgde in 1979.

Er was toch wel wat weerstand en in 1980 begon Marokko te werken aan de beruchte Marokkaanse Muur die pas na zeven jaar en 2700 km af was.

Naar verluid is het grootste deel een berm van opgeworpen zand en het moet toen een gouden tijd geweest zijn voor onze werkers. Marokko bracht natuurlijk zijn eigen signalisatie mee. Het zijn Franse borden, net als in alle landen die ooit met hen in contact waren (zie bv. Saint Martin en Nieuw Caledonië).


Path: Home / Landenlijst / Wegenwerken / in de Westelijke Sahara  e-mail:  
Nog verkeerstekens van de Westelijke Sahara: Overstekende Kinderen