English Path: Home / Landenlijst / Overstekende Kinderen / in Andorra

Overstekende Kinderen in Andorra

Encamp, 07.XI.2011; foto J. Koelstra
Zo'n vreselijke versie van de mediterrane overste­kende kinderen vind je nergens, behalve hier.

Ik kan nauwelijks geloven dat de Bisschop van Seo d'Urgell —jawel, de hoogste positie in Andorra is voor een buiten­lander— dit zijn zegen gaf.

Laten we hopen dat de conser­vatieven van Spanje, die zo goed bevriend zijn met de Kerk en zo druk bezig met de tijd terug te draaien, ook de goede oude borden van vroeger terug brengen.


Path: Home / Landenlijst / Overstekende kinderen / Kinderen in Andorra  e-mail:  
Nog verkeerstekens uit Andorra: Wegwerkers - Vallende Stenen